به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
پنج شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹,۱۴:۴۶

گزارش  |  مجری طرح  |  پیوستها

سد نرماشیر (نساء)


موقعیت

استان: کرمان
شهر: بم
محل سد: ۸۰ کیلومتری ‌جنوب ‌بم

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی، شرب و برق
آب قابل تنظیم سالانه: ۱۲۲/۸۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: ۵مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: مرکزی
حوضه فرعی: کویر لوت
نام رودخانه: نساء

مشخصات سد

نوع سد: سنگریزه‌ای (CFRD)
طول تاج: ۵۹۰متر
ارتفاع از پی: ۱۱۱متر
ارتفاع از بستر: ۱۰۸/۵۰متر
حجم بدنه سد: ۶/۴۴میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۱۶۸/۴۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۱۵۹/۹۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۵سال
سال خاتمه: ۱۳۸۹سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای کرمان
مشاور: مهاب قدس
پیمانکار: جنرال مکانیک