به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
پنج شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹,۱۶:۱۲

گزارش  |  مجری طرح  |  پیوستها

سد نمرود


موقعیت

استان: تهران
شهر: فیروزکوه
محل سد: ۱۴۰ کیلومتری تهران، ۱۷ کیلومتری جنوب غربی فیروزکوه

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی، شرب و برق
آب قابل تنظیم سالانه: ۱۱۹/۶۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: مرکزی
حوضه فرعی: کویر مرکزی
نام رودخانه: نمرود (حبله رود)

مشخصات سد

نوع سد: خاکی با هسته رسی
طول تاج: ۶۸۰متر
ارتفاع از پی: ۸۳/۵۰متر
ارتفاع از بستر: ۸۲متر
حجم بدنه سد: ۷/۵۹میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۱۳۹/۱۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۱۲۲میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: اجرایی (بدنه سد)
درصد پیشرفت: ۷۳درصد
سال شروع: ۱۳۸۴سال
سال خاتمه: ۱۳۹۳سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای تهران
مشاور: لار
پیمانکار: سابیر