به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
پنج شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹,۱۵:۱۵

گزارش

سد وشمگیر (گرگان)


موقعیت

استان: گلستان
شهر: گرگان
محل سد: ۶۰ کیلومتری گرگان

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۱۰۸میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: قره سو و گرگان
نام رودخانه: گرگانرود

مشخصات سد

نوع سد: خاکی همگن
طول تاج: ۴۳۰متر
ارتفاع از پی: ۲۸متر
ارتفاع از بستر: ۱۷/۸۰متر
حجم بدنه سد: ۱/۵۰میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۹۶میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۴۵میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۴۵سال
سال خاتمه: ۱۳۴۹سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای گلستان
مشاور: اتکو ـ گید
پیمانکار: دایهو - باستان