به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹,۰۲:۱۶

گزارش

سد انحرافی و تونل کوهرنگ2


موقعیت

استان: چهارمحال و بختیاری
شهر: چلگرد
محل سد: فارسان

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی و شرب
آب قابل تنظیم سالانه: ۲۵۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: خلیج فارس و دریای عمان
حوضه فرعی: کارون بزرگ
نام رودخانه: کوهرنگ

مشخصات سد

نوع سد: بتنی وزنی
طول تاج: ۷۳متر
ارتفاع از پی: ۲۲متر
ارتفاع از بستر: ۲۰متر
حجم بدنه سد: ۰/۰۲میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۲۵میلیون متر مکعب
حجم مفید: میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۵۲سال
سال خاتمه: ۱۳۶۴سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای اصفهان
مشاور: سوگرا
پیمانکار: کوماگایی گومی