به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
پنج شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹,۱۶:۲۳

گزارش

سد گلپایگان


موقعیت

استان: اصفهان
شهر: گلپایگان
محل سد: ۲۰ کیلومتری جنوب غربی گلپایگان

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی و شرب
آب قابل تنظیم سالانه: ۸۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: مرکزی
حوضه فرعی: دریاچه نمک
نام رودخانه: گلپایگان (قمرود)

مشخصات سد

نوع سد: خاکی سنگریزه‌ای
طول تاج: ۳۶۰متر
ارتفاع از پی: ۵۶متر
ارتفاع از بستر: ۴۸متر
حجم بدنه سد: ۱/۲۰میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۴۲/۳۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۴۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۲۶سال
سال خاتمه: ۱۳۳۶سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای اصفهان
مشاور: جستین و کورتنی
پیمانکار: مثلث‌، شرکت آلمانی باگزلشافت